اهدای کتاب توسط نشر دریافت و برخی ناشران آموزشی به مناطق محرومِ استان سیستان و ایلام

یگان خبر نشر دریافت:  شنبه ۲۱ اسفند ۹۵ سی و شش هزار جلد کتاب اهدایی چهارده ناشر آموزشی کشور بین حوزه‌های آموزش و پرورش استان‌های سیستان و بلوچستان و ایلام توزیع شد تا به دست دانش‌آموزان مستعد و نیازمند این مناطق برسد. معادل قیمتی این مجموعه بالغ بر نهصدمیلیون تومان است که به همت انتشارات های فار، بنی هاشمی، دریافت، مرآت، جوکار، تیزهوشان، الگو، خیلی سبز، شبقره، مهروماه، مشاوران، مزینانی، واله و امتحان اهداشده و توسط نیکوپیشه‌ی استان سیستان و بلوچستان ، جناب آقای محمد فرّاشی‌پور در مجتمع دانشگاهی زابل دسته‌بندی و به نقاط محروم سیستان و ایلام ارسال شد. سال گذشته به همت هیئت مدیره‌ی انجمن فرهنگی ناشران آموزشی و یاری ناشران عضو انجمن، شانزده هزار جلد کتاب آموزشی و کمک‌درسی راهی مناطق محروم سیستان شد که امسال با همراهی گسترده‌تر ناشران آموزشی، امکان اهدای کتاب به استان ایلام نیز فراهم آمد.


عکس‌ها: مراسم توزیع کتابهای اهدایی ناشران آموزشی در استان ایلام. با سپاس از ناشران سخاوتمند آموزشی بابت این گشاده دستی و همچنین جناب آقای صادقیه و جناب آقای رئیس نیا بابت هماهنگی های صورت گرفته

ILAM EHDA 96 KETAB ILAM EHDA 96 ILAM EHDA 96-

.

صحبت‌های دکتر هامون سبطی، رئیس انجمن ناشران آموزشی و مدیر مسئول نشر دریافت:

.

.