Author Archives for مدير اجرايي سايت نشر دريافت

taavoni sanjesh logo

نقد پرسش‌های آزمون آزمایشی تعاونی سنجش اردیبهشت ۱۳۹۱

اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۱ ۰:۰۰ ق٫ظ Published by Leave your thoughts   زبان و ادبیات فارسی عربی دین و زندگی زبان خارجه هندسه پایه و تحلیلی (ریاضی و تجربی) ریاضیات گسسته فیزیک (ریاضی و تجربی) شیمی ریاضی (تجربی) زیست شناسی زمین شناسی   . . ما در سایت نشر دریافت نقد آزمون‌های سراسری ۱۳۸۸ تا امسال، نقد آزمون‌های آزمایشی سنجش ۱۳۸۸ تا امسال و پاسخ تشریحی آزمون سراسری خارج از کشور از ۱۳۸۸ تا امسال را گذاشته‌ایم. مواردی که در سایت نشر دریافت نیافتید از طریق همکارانمان در لینک‌های سودمند زیر بیابید: پرسش‌ها ،...
taavoni sanjesh logo

نقد پرسش‌های آزمون آزمایشی تعاونی سنجش فروردین ۱۳۹۱

فروردین ۱۷, ۱۳۹۱ ۰:۰۰ ق٫ظ Published by Leave your thoughts   زبان و ادبیات فارسی عربی دین و زندگی زبان خارجه هندسه پایه و تحلیلی (ریاضی و تجربی) ریاضیات گسسته فیزیک (ریاضی و تجربی) شیمی ریاضی (تجربی) زیست شناسی زمین شناسی   کنکور هنر  «به قلم جمعی ازمدرسان آموزشگاه هنری میدیا» درک عمومی هنر درک عمومی ریاضی و فیزیک – ترسیم فنی خلاقیت نمایشی خلاقیت موسیقی خواص مواد   . . ما در سایت نشر دریافت نقد آزمون‌های سراسری ۱۳۸۸ تا امسال، نقد آزمون‌های آزمایشی سنجش ۱۳۸۸ تا امسال و پاسخ تشریحی آزمون...

آزمون‌ سراسری خارج از کشور ۱۳۹۰- پرسش‌ها و پاسخ‌ها

آذر ۲۰, ۱۳۹۰ ۰:۰۰ ق٫ظ Published by Leave your thoughts برای دریافت فایل pdf روی عبارات «پرسش‌ها» و «پاسخ‌‌های تشریحی» هر درس کلیک کنید!   زبان و ادبیات فارسی:   پرسش‌ها    ←   پاسخ‌های تشریحی زبان عربی: پرسش‌ها  ←   پاسخ‌های تشریحی دین و زندگی:  پرسش‌ها ←  پاسخ‌های تشریحی زبان انگلیسی:  پرسش‌ها ←  پاسخ‌های تشریحی ریاضیات (ریاضی و فنی):  پرسش‌ها ←  پاسخ‌های تشریحی فیزیک (ریاضی و فنی):  پرسش‌ها ←  پاسخ‌های تشریحی شیمی (ریاضی و فنی): پرسش‌ها ←  پاسخ‌های تشریحی ریاضی (تجربی): پرسش‌ها ←  پاسخ‌های تشریحی زیست شناسی:  پرسش‌ها ←  پاسخ‌های تشریحی فیزیک (تجربی): پرسش‌ها ←  پاسخ‌های تشریحی شیمی (تجربی):  پرسش‌ها ←  پاسخ‌های تشریحی زمین شناسی:  پرسش‌ها  ←  پاسخ‌های تشریحی     ....
sanjesh1

نقد پرسش‌های آزمون سراسری ۱۳۹۰

آذر ۱۸, ۱۳۹۰ ۰:۰۰ ق٫ظ Published by Leave your thoughts   اشتباهات آزمون سراسری ۹۰ (ریاضی، تجربی، انسانی و زبان خارجی) زبان و ادبیات فارسی عربی دین و زندگی زبان خارجه حساب دیفرانسیل و انتگرال هندسه پایه و تحلیلی (ریاضی و تجربی) ریاضیات گسسته فیزیک  (ریاضی و تجربی) شیمی ریاضی  (تجربی) زیست شناسی زمین شناسی   کنکور هنر  «به قلم جمعی ازمدرسان آموزشگاه هنری میدیا» اشتباهات آزمون سراسری اختصاصی هنر ۹۰ نگاه کلی به دروس اختصاصی هنر در آزمون سراسری ۹۰  با دقت بخوانید! درک عمومی هنر درک عمومی ریاضی و فیزیک – ترسیم...
taavoni sanjesh logo

نقد پرسش‌های آزمون آزمایشی تعاونی سنجش خرداد ۱۳۹۰

خرداد ۱۶, ۱۳۹۰ ۰:۰۰ ق٫ظ Published by Leave your thoughts   زبان و ادبیات فارسی عربی دین و زندگی زبان خارجه حساب دیفرانسیل و انتگرال هندسه پایه و تحلیلی (ریاضی و تجربی) شیمی   زیست شناسی زمین شناسی   کنکور هنر  «به قلم جمعی ازمدرسان آموزشگاه هنری میدیا» درک عمومی هنر خلاقیت نمایشی خلاقیت موسیقی خواص مواد   . . ما در سایت نشر دریافت نقد آزمون‌های سراسری ۱۳۸۸ تا امسال، نقد آزمون‌های آزمایشی سنجش ۱۳۸۸ تا امسال و پاسخ تشریحی آزمون سراسری خارج از کشور از ۱۳۸۸ تا امسال را گذاشته‌ایم. مواردی...
taavoni sanjesh logo

نقد پرسش‌های آزمون آزمایشی تعاونی سنجش اردیبهشت ۱۳۹۰

اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۰ ۰:۰۰ ق٫ظ Published by Leave your thoughts   زبان و ادبیات فارسی عربی دین و زندگی زبان خارجه هندسه پایه و تحلیلی (ریاضی و تجربی) ریاضیات گسسته شیمی ریاضی (تجربی) زیست شناسی زمین شناسی   کنکور هنر  «به قلم جمعی ازمدرسان آموزشگاه هنری میدیا» درک عمومی هنر درک عمومی ریاضی و فیزیک – ترسیم فنی خلاقیت تصویری و تجسمی خلاقیت نمایشی خلاقیت موسیقی خواص مواد   . . ما در سایت نشر دریافت نقد آزمون‌های سراسری ۱۳۸۸ تا امسال، نقد آزمون‌های آزمایشی سنجش ۱۳۸۸ تا امسال و پاسخ تشریحی آزمون...
taavoni sanjesh logo

نقد پرسش‌های آزمون آزمایشی تعاونی سنجش دی ۱۳۸۹

دی ۱۶, ۱۳۸۹ ۰:۰۰ ق٫ظ Published by Leave your thoughts   زبان و ادبیات فارسی عربی دین و زندگی زبان خارجه هندسه پایه و تحلیلی (ریاضی و تجربی) ریاضیات گسسته فیزیک (ریاضی و تجربی) ریاضی (تجربی) زیست شناسی زمین شناسی   کنکور هنر   «به قلم جمعی از مدرسان آموزشگاه هنری میدیا» خلاقیت نمایشی خلاقیت تصویری   . . ما در سایت نشر دریافت نقد آزمون‌های سراسری ۱۳۸۸ تا امسال، نقد آزمون‌های آزمایشی سنجش ۱۳۸۸ تا امسال و پاسخ تشریحی آزمون سراسری خارج از کشور از ۱۳۸۸ تا امسال را گذاشته‌ایم. مواردی که...

آزمون‌ سراسری و آزاد خارج از کشور ۱۳۸۹-پرسش‌ها و پاسخ‌ها

آذر ۲۰, ۱۳۸۹ ۰:۰۰ ق٫ظ Published by Leave your thoughts آزمون سراسری خارج از کشور ۱۳۸۸: برای دریافت فایل pdf روی عبارات «پرسش‌ها» و «پاسخ‌‌های تشریحی» هر درس کلیک کنید! زبان و ادبیات فارسی:    پرسش‌ها ←    پاسخ تشریحی زبان عربی:    پرسش‌ها ←  پاسخ تشریحی دین و زندگی:   پرسش‌ها  ←  پاسخ تشریحی زبان انگلیسی:   پرسش‌ها  ←  پاسخ تشریحی ریاضیات (ریاضی و فنی):  پرسش‌ها   ←  پاسخ تشریحی فیزیک (ریاضی و فنی):   پرسش‌ها  ←  پاسخ تشریحی شیمی (ریاضی و فنی):   پرسش‌ها ←  پاسخ تشریحی ریاضی (تجربی):  پرسش‌ها...
sanjesh1

نقد پرسش‌های آزمون سراسری ۱۳۸۹

آذر ۱۸, ۱۳۸۹ ۰:۰۰ ق٫ظ Published by Leave your thoughts   زبان و ادبیات فارسی  (کلیه رشته ها) عربی  (کلیه رشته ها) دین و زندگی (ریاضی و تجربی) زبان خارجه  (کلیه رشته ها) حساب دیفرانسیل و انتگرال  ← (پاسخ تشریحی و تحلیلی) هندسه پایه و تحلیلی (ریاضی و تجربی) ریاضیات گسسته فیزیک (ریاضی و تجربی) شیمی ریاضی (تجربی) زیست شناسی زمین شناسی   . . ما در سایت نشر دریافت نقد آزمون‌های سراسری ۱۳۸۸ تا امسال، نقد آزمون‌های آزمایشی سنجش ۱۳۸۸ تا امسال و پاسخ تشریحی آزمون سراسری خارج از کشور از ۱۳۸۸ تا امسال را گذاشته‌ایم. مواردی...
taavoni sanjesh logo

نقد پرسش‌های آزمون آزمایشی تعاونی سنجش آبان ۱۳۸۹

آبان ۱۶, ۱۳۸۹ ۰:۰۰ ق٫ظ Published by Leave your thoughts       عربی . حساب دیفرانسیل و انتگرال . زمین شناسی . خلاقیت نمایشی . خلاقیت تصویری     .   .   ما در سایت نشر دریافت نقد آزمون‌های سراسری ۱۳۸۸ تا امسال،   نقد آزمون‌های آزمایشی سنجش ۱۳۸۸ تا امسال   و پاسخ تشریحی آزمون سراسری خارج از کشور از ۱۳۸۸ تا امسال   را گذاشته‌ایم.   مواردی که در سایت نشر دریافت نیافتید از طریق همکارانمان در لینک‌های سودمند زیر بیابید: پرسش‌ها ، کلیدها (+پاسخ‌های تشریحی برخی درس‌ها)ی کنکور...