یکی از پرشور ترین غزل های مولانا با  رهبری استاد حسن ریاحی و صدای  زنده یاد محمد علیقلی که در این میانه خوش نشسته است